Lanxess AG

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Lanxess AG
wersja en

Specjalistyczne dodatki chemiczne

Jednostki biznesowe Rhein Chemie i Additives tworzą wspólnie nowy segment, który łączy w sobie wszystkie zakłady produkujące dodatki chemiczne. Obejmuje to działalność wcześniejszej jednostki biznesowej Rhein Chemie Additives w zakresie dodatków oraz działalność w zakresie dodatków opóźniających zapalenie i środków smarnych produkowanych uprzednio przez spółkę Chemtura.

Koncern LANXESS opracowuje, produkuje i sprzedaje dodatki oraz usługi dla przetwórców polimerów i producentów specjalistycznych środków chemicznych.

Jednostka biznesowa Rhein Chemie oferuje ponad 4 tysiące niestandardowych substancji czynnych, specjalistycznych substancji chemicznych i usług dla przemysłu gumowego oraz producentów barwników.

Jednym z głównych obszarów działalności jednostki biznesowej Additives są dodatki smarne i smary syntetyczne do zastosowań przemysłowych, np. w dziedzinie obróbki metali, produkcji energii i lotnictwie. Drugi ważny obszar działalności obejmuje dodatki opóźniające zapalenie, plastyfikatory oraz różne pochodne fosforu i bromu. Dzięki swojej wysokiej skuteczności bromowane dodatki opóźniające palenie stosowane są przede wszystkim w budownictwie – do izolacji cieplnej i w przemyśle elektronicznym.

Do segmentu Speciality Additives należą następujące jednostki biznesowe:

Additives (dodatki chemiczne)

Rhein Chemie