Lanxess AG

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Lanxess AG
wersja en

Wiadomości

Nowe zastosowania ma...

Nowe zastosowania materiału Tepex w produkcji masowej

    2019-03-08
Na targach JEC World Composites Show & Conference 2019, spółka Bond-Laminates, podmiot zależny koncernu Lanxess i producent materiału Tepex, jako główny punkt swojego pokazu zaprezentuje nowe zastosowania tego materiału w produkcji na dużą skalę.
Właściwości opóźniaj...

Właściwości opóźniające zapalenie bez zastosowania fosforu czerwonego

    2019-03-08
Koncern Lanxess oferuje materiały alternatywne względem poliamidów 66 zawierających fosfor czerwony
Wysokowydajne polime...

Wysokowydajne polimery do klejów termotopliwych

    2019-02-06
Prepolimery o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych zapewniają niezrównaną higienę przy przetwarzaniu i spełniają coraz bardziej restrykcyjne wymogi regulacyjne.
Debiut platformy han...

Debiut platformy handlowej CheMondis - nowego startupu Lanxessa

    2019-01-24
Uruchomiono CheMondis, nową globalną elektroniczną platformę handlową dla produktów chemicznych. Start-up, którego założycielem jest Lanxess, powstał jako platforma obrotu produktami w sektorze B2B łącząca sprzedawców i producentów.
Lanxess finalizuje s...

Lanxess finalizuje sprzedaż Arlanxeo na rzecz Saudi Aramco

    2019-01-07
Lanxess otrzymał ok. 1,4 mld euro.
Lanxess wzmacnia świ...

Lanxess wzmacnia światową sieć produkcji uniepalniaczy

    2018-12-10
Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, planuje wzmocnić swoją globalną bazę aktywów w zakresie dodatków zmniejszających palność, inwestując w ciągu najbliższych trzech lat około 200 mln euro.
Po dobrych wynikach...

Po dobrych wynikach w III kw. Lanxess umacnia swoja pozycję

    2018-11-16
W trzecim kwartale sprzedaż wzrosła o 4,4%, tj. do poziomu 1,79 mld EUR. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 1,5%, tj. do poziomu 277 mln EUR. Zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł do poziomu 80 mln EUR.
Lanxess podnosi ceny...

Lanxess podnosi ceny tworzyw konstrukcyjnych

    2018-11-09
Lanxess ze podnosi ceny swoich tworzyw konstrukcyjnych: Durethan A (poliamid 6.6) i Pocan (tereftalan polibutylenu - kompoundy PBT).
Lanxess wprowadza na...

Lanxess wprowadza na rynek nową serię poliamidów Durethan Performance

    2018-11-07
Nowe gatunki są kilka razy bardziej odporne na zmęczenie materiału pod wpływem pulsujących obciążeń niż standardowe produkty o tej samej zawartości włókna szklanego.
Rozwój materiałów do...

Rozwój materiałów do pojazdów elektrycznych i bezzałogowych

    2018-10-18
Spawanie laserowe jest coraz częściej stosowane w produkcji masowej części z tworzyw sztucznych charakteryzujących się skomplikowaną geometrią, takich, jakie są potrzebne w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i elektrycznym, informatycznym oraz w elektronice użytkowej.
Innowacje materiałow...

Innowacje materiałowe na rzecz zrównoważonej mobilności

    2018-10-03
Na targach Fakuma 2018 koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, skoncentruje się na materiałach stworzonych z myślą o nowych formach mobilności.
Lanxess wybuduje now...

Lanxess wybuduje nowy zakład produkcji tworzyw sztucznych

    2018-09-21
Koncern Lanxess rozpoczyna budowę kolejnego zakładu produkcyjnego w swoim obiekcie w Krefeld-Uerdingen. Wartość inwestycji sięgnie kilkudziesięciu milionów euro.
Lanxess uruchomił no...

Lanxess uruchomił nową linię do syntezy pochodnych DMTD

    2018-09-06
Koncern Lanxess uruchomił nową linię produkcyjną w swoim zakładzie w Mannheim. Nowa instalacja służy do przeprowadzania procesu syntezy pochodnych dimerkaptotiadiazolu (DMTD) dodawanych do środków smarnych jako wielofunkcyjne dodatki.
Lanxess dodaje skrzy...

Lanxess dodaje skrzydeł

    2018-08-13
W ciągu ostatnich kilku lat bezzałogowe pojazdy powietrzne potocznie zwane dronami podlegały bardzo szybkiemu rozwojowi. Zarówno te wykorzystywane jako zabawki dla dzieci i dorosłych, jak i te najwyższej jakości są coraz bardziej powszechne.
Lanxess planuje sprz...

Lanxess planuje sprzedać 50% udziałów w spółce Arlanxeo

    2018-08-09
Koncern Lanxess planuje sprzedać pozostałe 50% udziałów w spółce Arlanxeo na rzecz Saudi Aramco - swojego partnera w tym wspólnym przedsięwzięciu.