Lanxess AG

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Lanxess AG
wersja en

Zaawansowane półprodukty chemiczne

Podstawowe i specjalistyczne substancje chemiczne na światowy rynek

Działalność koncernu LANXESS w dziedzinie podstawowych i specjalistycznych substancji chemicznych, których jest jednym z największych dostawców na świecie, została skoncentrowana w jednostce Advanced Intermediates. Pozycję lidera w tym zakresie osiągnięto dzięki wysokim standardom jakości, rygorystycznemu procesowi opracowywania nowych produktów ukierunkowanemu na spełnianie wymagań rynku, niezawodność dostaw oraz intensywne globalne zarządzanie produkcją izomerów w ramach unikalnej sieci produkcji związków aromatycznych. Związki metaloorganiczne stanowią nowy element portfolio jednostki biznesowej Advanced Industrial Intermediates. Koncern LANXESS jest globalnym partnerem w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży produktów ze związków metaloorganicznych do zróżnicowanych zastosowań – od syntezy poliolefinów i powłok szklanych po prekursory dla przemysłu elektrycznego.

Do segmentu Advanced Intermediates należą następujące jednostki biznesowe:

Advanced Industrial Intermediates (zaawansowane półprodukty przemysłowe)

Saltigo